Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1244)
  2. Penndraggon (986)
  3. dusty500 (528)
  4. legin (429)
  5. mjello (374)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1599)
  2. mjello (943)
  3. TheZip (676)
  4. sng73 (451)
  5. Penndraggon (412)