Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1120)
  2. Penndraggon (985)
  3. dusty500 (490)
  4. legin (382)
  5. mjello (297)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1381)
  2. mjello (838)
  3. TheZip (640)
  4. sng73 (448)
  5. Penndraggon (411)