Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1282)
  2. Penndraggon (986)
  3. dusty500 (528)
  4. legin (444)
  5. mjello (394)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1632)
  2. mjello (966)
  3. TheZip (705)
  4. sng73 (455)
  5. dalnota (414)