Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1188)
  2. Penndraggon (986)
  3. dusty500 (528)
  4. legin (407)
  5. mjello (329)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1478)
  2. mjello (898)
  3. TheZip (655)
  4. sng73 (450)
  5. Penndraggon (412)