Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1217)
  2. Penndraggon (986)
  3. dusty500 (528)
  4. legin (419)
  5. mjello (359)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1558)
  2. mjello (924)
  3. TheZip (665)
  4. sng73 (450)
  5. Penndraggon (412)