Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
  1. burpman (1171)
  2. Penndraggon (986)
  3. dusty500 (507)
  4. legin (389)
  5. mjello (317)
Top 5 Thanks (Received)
  1. KDO (1420)
  2. mjello (882)
  3. TheZip (651)
  4. sng73 (448)
  5. Penndraggon (412)